Om_tvv_2023_22_021024_1_large
Rss

Tijdschrift voor Veiligheid

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 4, 2023 Alle samenvattingen uitklappen
Artikel

Access_open Twee werkelijkheden – beelden van de rol van de GHOR tijdens de coronacrisis

Trefwoorden COVID-19 crisis, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), bestuurlijk construct, acute en niet-acute zorgketen, multi-actor perspectief
Auteurs Bernadette Holtkamp en Ira Helsloot
SamenvattingAuteursinformatie

    The Dutch regional construct for the medical assistance in accidents and disasters (GHOR) was established more than twenty years ago to play an important coordinating role in medical crises. The GHOR’s right to exist was already a serious point of discussion before the COVID-19 crisis. By 2020 the Evaluation committee of the Safety Regions Act had concluded that the GHOR was of no added value. Its performance during the COVID-19 crisis did not lead to a different perspective. This article shows that the GHOR has quite a different view of its own role as compared to other medical emergency and non-emergency services. This can be explained from a multi-actor perspective. The GHOR was operating within the planning and consultation arena while the other medical emergency and non-emergency services were functioning within the operational arena to combat the crisis.


Bernadette Holtkamp
Bernadette Holtkamp is hoofddocent/onderzoeker Integrale Veiligheidskunde bij de opleiding Safety & Security Management, Academie Bestuur, Recht & Ruimte, Hogeschool Saxion (Enschede, Deventer en Apeldoorn). Daarnaast is zij promovenda van prof. dr. Ira Helsloot bij het Crisislab te Renswoude, Radboud Universiteit Nijmegen. Ze is bezig met promotieonderzoek naar het ontstaan en de ontwikkeling van de GHOR gedurende de laatste twee decennia (1996-heden). Dit TvV-artikel past in dat kader. b.j.holtkamp@saxion.nl

Ira Helsloot
Ira Helsloot is hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit en voorzitter van Stichting Crisislab. Hij houdt zich bezig met onderzoek naar proportioneel veiligheidsbeleid en crisisbeheersing. i.helsloot@crisislab.nl
Artikel

Jongeren in zware en georganiseerde criminaliteit: signalen en de rol van het voortgezet onderwijs

Trefwoorden zware criminaliteit, georganiseerde misdaad, jeugdcriminaliteit, schoolcriminaliteit, signaalherkenning
Auteurs Jennifer van den Broek
SamenvattingAuteursinformatie

    This study presents the results of the first nationwide research on the preventive and signaling role of secondary education in serious and organized crime. The findings indicate that most educational staff encounter student involvement in serious and organized criminal activities. Results show that educational personnel are aware of their responsibility but also highlight the lack of training, information, and specific protocols for recognizing and addressing relevant signals. Additionally, the signals they need to look out for are often general and may also indicate other issues, making recognition and interpretation challenging.


Jennifer van den Broek
Jennifer van den Broek is Ph.D. onderzoeker aan Tilburg Law School van Tilburg University. J.R.A.vdnBroek@tilburguniversity.edu
Artikel

Hoe mobiele-telefoondata bijdragen aan de verbetering van criminaliteitsratio’s en de voorspelling van criminaliteit in tijd en ruimte

Trefwoorden mobiele-telefoondata, criminaliteitsratio's, criminaliteit voorspellen, ambient population
Auteurs Thom Snaphaan, Anneleen Rummens, Nico Van de Weghe e.a.
SamenvattingAuteursinformatie

    This article assesses whether the ambient population is a more suitable population-at-risk measure for crime types with mobile targets than residential population. Specifically, the potential use of ambient population as a crime rate denominator and predictor for predictive policing models is evaluated, using mobile phone data (n = 595,858,852 raw data points) as a proxy. The results show that ambient population correlates more strongly with crime than residential population. Crime rates based on ambient population designate different problem areas than crime rates based on residential population. The prediction performance of predictive policing models can be improved by using ambient population instead of residential population. These findings support that ambient population is a more suitable population-at-risk measure, as it better reflects the underlying dynamics in spatiotemporal crime trends.


Thom Snaphaan
Thom Snaphaan is postdoctoraal onderzoeker en docent bij de Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht, Universiteit Gent, en associate lector Data, Criminaliteit & Veiligheid bij het Centre of Expertise Veiligheid & Veerkracht van Avans Hogeschool. Zijn werk aan de Universiteit Gent wordt gedeeltelijk gefinancierd door de Europese Unie in het kader van ERC-project rond big data policing (ERC, BIGDATPOL, 101088156).Thom.Snaphaan@UGent.be

Anneleen Rummens
Anneleen Rummens is freelance data scienstist en statisticus. Ten tijde van deze studie was zij verbonden aan de Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht, Universiteit Gent.

Nico Van de Weghe
Nico Van de Weghe is hoogleraar bij de Vakgroep Geografie, Universiteit Gent.

Dirk Van den Poel
Dirk Van den Poel is hoogleraar bij de Vakgroep Marketing, Innovatie en Organisatie, Universiteit Gent.

Lieven Pauwels
Lieven Pauwels is hoogleraar bij de Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht, Universiteit Gent.

Wim Hardyns
Wim Hardyns is hoogleraar bij de Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht, Universiteit Gent, en gastprofessor bij de Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Antwerpen. Hij ontving in 2023 een ERC Consolidator Grant voor onderzoek naar big data policing (ERC, BIGDATPOL, 101088156).