Om_tvv_2023_22_021024_1_large Rss

Tijdschrift voor Veiligheid

Het Tijdschrift voor Veiligheid (TvV) is een Nederlandstalig, wetenschappelijk tijdschrift over veiligheid en veiligheidszorg. Het tijdschrift publiceert over onder meer criminaliteit, overlast, rampen, brandveiligheid en geneeskundige hulp bij ongevallen vanuit verschillende disciplines. De aandacht richt zich daarbij vooral op de maatschappelijke, organisatorische en beleidsmatige aspecten van veiligheid en veiligheidszorg. De uiteenlopende publicaties zijn empirisch, conceptueel, theoretisch of richten zich op de ontwikkeling van instrumenten en ontwerpen. TvV heeft nadrukkelijk de ambitie om actuele ontwikkelingen op de voorgrond te laten treden en om wetenschappelijk debat te stimuleren. Het tijdschrift staat altijd open voor vernieuwende inzichten en tegendraadse gedachten.

Artikelen stuurt u in via www.editorialmanager.com/ tvv/default.aspx. Auteursrichtlijnen verkrijgt u bij de redactiesecretaris Paulina Damen, via pdamen@redactiebureau.nl.

Abonnementsprijzen

Klik hier voor de productpagina met abonnementsprijzen van dit tijdschrift

Extra materiaal

Auteursrichtlijnen

Redactie

dr. R. Spithoven (hoofdredacteur, Saxion), dr. J. Brands (Universiteit Leiden), P. Damen (redactiesecretaris), dr. R.C. van Halderen (Saxion), mr. drs. R.H.T. Jansen (Radboud Universiteit), dr. E.R. Leukfeldt (NSCR, Haagse Hogeschool en Universiteit Leiden), dr. C. Meerts (VU Amsterdam), dr. M. Moorkamp (Radboud Universiteit), dr. D.P. Schaap (Radboud Universiteit) en dr. W. Schreurs (Politieacademie).