Tijdschrift voor Veiligheid, Aflevering 1 2022

Criminele inmenging in het mkb: casusonderzoek naar de faciliterende rol van bonafide ondernemingen in het criminele bedrijfsproces

Erik Essen en Jimmy Maan

Noten