Tijdschrift voor Veiligheid, Aflevering 3 2021

Risicoprofiling of risicovolle profiling tijdens grenscontroles?

Jop Van der Auwera en Lore Van de Velde

Noten