Tijdschrift voor Forensische Psychiatrie en Psychologie, Aflevering 1 2023

Pionieren tussen straf en zorg

Vera Oosterhuis, Andreas Burger, Michiel van der Wolf en Katy de Kogel

Noten